Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych
i Szkoleń Językowych Lingsense®


dr Magdalena Porembska

Lingsense® powstało z potrzeby dzielenia się wiedzą oraz wieloletnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych korporacjach. Rozumienie potrzeb biznesu oraz doskonały warsztat zawodowy to kluczowe wartości, które Lingsense® oferuje swoim Klientom.dr Magdalena Porembska - ekspert z blisko 20-letnim doświadczeniem w obszarze tłumaczeń i szkoleń językowych dla środowisk prawniczych, biznesowych, technicznych i IT. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w roku 2000 ukończyła z wyróżnieniem studia filologiczne, a następnie w 2004 roku uzyskała, również z wyróżnieniem, tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Ukończyła ponadto z wyróżnieniem specjalistyczne studia dla tłumaczy przysięgłych i technicznych prowadzone w Centrum Szkoleń Tłumaczeniowych TRANSLA.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu językoznawstwa – ukończyła także kurs metodyki nauczania języków obcych oraz liczne kursy biznesowe i językowe, w tym organizowane przez University of Cambridge, Institut Français oraz European Business Development Association. Dr Porembska opiera swój sukces na przekonaniu, iż stałe pogłębianie wiedzy oraz rozumienie celów i potrzeb klienta stanowi najlepszą rekomendację jej firmy.

Czym się zajmujemy


Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych i Szkoleń Językowych Lingsense® oferuje:

Pisemne oraz ustne tłumaczenia z i na język angielski, a ponadto tłumaczenia wielojęzyczne z języków: niemieckiego, francuskiego i włoskiego.

Tłumaczenia pisemne i korekty

Specjalistyczne tłumaczenia prawnicze, biznesowe, finansowe, kadrowe, techniczne, naukowe oraz związane z osobistym rozwojem zawodowym.

Szkolenia

Branżowe szkolenia specjalistyczne - indywidualne i grupowe, z języka prawniczego, biznesowego i ogólnego oraz przygotowujące do certyfikatów językowych Cambridge.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne, konferencyjne, negocjacyjne, prawnicze, techniczne, IT oraz asysta tłumaczeniowa (tzw. "tłumaczenia szeptane").

Tłumaczenia pisemne i korekty


Prawnicze

Umowy, opinie prawne, pisma procesowe, orzeczenia sądowe, pisma w postępowaniu administracyjnym, sprawozdania, materiały organów statutowych spółek, statuty.

Techniczne i IT

Dokumentacje projektowe, instrukcje maszyn i urządzeń, specyfikacje produkcyjne, techniczne materiały szkoleniowe, oprogramowania i interfejsy, architektura platform technologicznych i informatycznych, strony WWW.

Biznesowe i finansowe

Oferty, warunki zamówienia, dokumentacja przetargowa, analizy, raporty finansowe, prezentacje, korespondencja handlowa, biuletyny i publikacje marketingowe spółek.

Dokumentacja kadrowa

Opisy stanowisk, struktury organizacyjne, procedury wewnętrzne, regulaminy.

Dokumenty związane z rozwojem osobistym

CV, listy motywacyjne, listy referencyjne i intencyjne.

Dokumentacja naukowa

Prace naukowe, publikacje naukowe, streszczenia prac dyplomowych i naukowych.

Tłumaczenia ustne


Konsekutywne

Następcze.

Symultaniczne

Kabinowe lub towarzyszące.

Konferencyjne

Biznesowe, techniczne, ogólne np. odczyty, sympozja, szkolenia.

Asysta

Dla osób pragnących uzyskać wsparcie językowe.

Negocjacyjne

Techniczne i IT

Prawnicze

Szkolenia


Przygotowania do certyfikatów językowych

Szkolenia przygotowujące do certyfikatów Cambridge: biznesowych, prawniczych i ogólnych (t.j. BEC, TOLES, ILEC, FCA, CAE, CPA).

Branżowe szkolenia specjalistyczne

Język prawniczy, księgowość, podatki, język techniczny związany z produkcją, konstrukcją maszyn.

Szkolenia indywidualne

Dla planujących rozwój osobisty, w szczególności zmianę pracy – także w obszarze kompetencji specjalistycznych (prawo, podatki, księgowość, zarządzanie).

Szkolenia ogólne

Dla menedżerów i specjalistów chcących podnieść ogólną sprawność komunikacji językowej w środowisku zawodowym i poza nim.

Szkolenia języka biznesowego

Indywidualne szkolenia oraz szkolenia w małych grupach.

Klienci


Pracowaliśmy już dla:

logo

Dlaczego my?


Doświadczenie

Lingsense® opiera swą renomę na blisko 20–letnim doświadczeniu dr Magdaleny Porembskiej zdobytym w zawodzie tłumacza pracującego dla środowisk biznesowych oraz wykładowcy specjalistycznych kursów językowych.

Profesjonalizm

Swój sukces dr Magdalena Porembska zawdzięcza stałemu podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz rozumieniu potrzeb klientów. Posiada również wieloletnie doświadczenie menedżerskie w strukturach zarządczych jednej z największych grup kapitałowych, które z powodzeniem wykorzystuje w pracy dla środowisk biznesu.

Zaufanie

Studentami dr Magdaleny Porembskiej są menedżerowie, szefowie dużych korporacji, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, ale również osoby pragnące poprawić swój status zawodowy poprzez skuteczny rozwój własnych kompetencji językowych.

Kontakt


Adres
ul. Racławicka 27
05-092 Łomianki
NIP: 739-316-56-63
REGON: 015644941

Kontakt
tel: +48 608 58 48 26
m.porembska@lingsense.pl

JAK DOJECHAĆ?